Facebook Twitter
gPlus 

เกมส์หิมะ Line Rider

วิธีเล่น

ให้เราสร้างเส้นทางวิ่งให้รถเลื่อนหิมะ

โดยใช้เครื่องมือรูปดินสอ

สว่นเครื่องมือรูปมือใช้เลื่อนเส้นที่เราสร้าง

เครื่องมือรูปถังขยะไว้ลบเส้นทางที่เราไม่ต้องการ

เครื่องมือรูปแผ่นดิสใช้เซรพเส้นทางที่เราสร้าง

คะแนน Vote
VOTE เพิ่มคะแนนความสนุกเกมส์นี้ :

เล่นเกมส์ใหม่ล่าสุด เกมส์หิมะ Line Rider เป็นเกมส์ใหม่ เกมส์หิมะ Line Rider สามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ได้ทันที เกมส์หิมะ Line Rider ร่วมโหวตให้คะแนนเกมส์ฮิต เกมส์ใหม่ เกมส์หิมะ Line Rider พร้อมแสดงความคิดเห็นเกมส์ใหม่ เกมส์ฮิต เล่นเกมส์ออนไลน์ เกมส์ที่ชื่นชอบได้เลยค

กลับขึ้นด้านบน