Facebook Twitter
gPlus 

เกมส์ต่อสู้ Zombie Fight Club

วิธีเล่น

เกมส์ต่อสู้ Zombie Fight Club เป็นเกมส์ที่เพื่อนๆ จะต้องผสมส่วนประกอบต่างๆ เพื่อสร้างเป็นตัวละครของเราขึ้นมาและใช้ในการต่อสู้ ในส่วนของส่วนผสมถ้าไม่สามารถผสมได้เกมส์จะไม่ให้ผ่าน

ในฉากต่อสู้จะแสดงตัวเลือกในการต่อสู้ให้เราเลือกเราสามารถเลือกการโจมตีได้จากตัวเลือกดังกล่าว

คะแนน Vote
VOTE เพิ่มคะแนนความสนุกเกมส์นี้ :

เล่นเกมส์ใหม่ล่าสุด เกมส์ต่อสู้ Zombie Fight Club เป็นเกมส์ใหม่ เกมส์ต่อสู้ Zombie Fight Club สามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ได้ทันที เกมส์ต่อสู้ Zombie Fight Club ร่วมโหวตให้คะแนนเกมส์ฮิต เกมส์ใหม่ เกมส์ต่อสู้ Zombie Fight Club พร้อมแสดงความคิดเห็นเกมส์ใหม่ เกมส์ฮิต เล่นเกมส์ออนไลน์ เกมส์ที่ชื่นชอบได้เลยค

กลับขึ้นด้านบน