Facebook Twitter
gPlus 

เกมส์ผ่านด่าน The Pirate

วิธีเล่น

ยิงวงกลมสีเดียวกันให้กระทบกันและหายไปจากฉากให้หมด
คลิกค้างแล้วลากเล็งทิศทางที่ต้องการยิงวงกลมออกไป

คะแนน Vote
VOTE เพิ่มคะแนนความสนุกเกมส์นี้ :

เล่นเกมส์ใหม่ล่าสุด เกมส์ผ่านด่าน The Pirate เป็นเกมส์ใหม่ เกมส์ผ่านด่าน The Pirate สามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ได้ทันที เกมส์ผ่านด่าน The Pirate ร่วมโหวตให้คะแนนเกมส์ฮิต เกมส์ใหม่ เกมส์ผ่านด่าน The Pirate พร้อมแสดงความคิดเห็นเกมส์ใหม่ เกมส์ฮิต เล่นเกมส์ออนไลน์ เกมส์ที่ชื่นชอบได้เลยค

กลับขึ้นด้านบน