Facebook Twitter
gPlus 

เกมส์ผ่านด่าน Orange Gravity 2

วิธีเล่น

เกมส์ Orange Gravity 2 เป็นเกมส์ ผ่านด่านสนุกๆ โดยทำให้ กล่องส้มเก็บผลไม้ในฉากให้ครบทุกอันจากนั้นไปยังทางออกก็จะสามารถผ่านด่านได้ ในส่วนของการเล่นให้เพื่อนๆ ตัดเส้นที่ผูกกับกล่องส้มโดยลากเม้าส์ผ่าน และหมุนสวิชต่างๆ เพื่อดำเนินเกมส์

คะแนน Vote
VOTE เพิ่มคะแนนความสนุกเกมส์นี้ :

เล่นเกมส์ใหม่ล่าสุด เกมส์ผ่านด่าน Orange Gravity 2 เป็นเกมส์ใหม่ เกมส์ผ่านด่าน Orange Gravity 2 สามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ได้ทันที เกมส์ผ่านด่าน Orange Gravity 2 ร่วมโหวตให้คะแนนเกมส์ฮิต เกมส์ใหม่ เกมส์ผ่านด่าน Orange Gravity 2 พร้อมแสดงความคิดเห็นเกมส์ใหม่ เกมส์ฮิต เล่นเกมส์ออนไลน์ เกมส์ที่ชื่นชอบได้เลยค

กลับขึ้นด้านบน