Facebook Twitter
gPlus 

เกมส์ผ่านด่าน Lazerman

วิธีเล่น

เกมส์ Lazerman เป็นเกมส์ผ่านด่านสนุกๆ เพื่อนๆ เพียงเก็บกล่องที่มีรูปของประแจให้ครบทุกอันจากนั้นไปที่ประตูทางออกก็จะสามารถผ่านด่านได้

คลิกเพื่อกำหนดทิศทางของตัวละครว่าจะให้ไปทางใด

คะแนน Vote
VOTE เพิ่มคะแนนความสนุกเกมส์นี้ :

เล่นเกมส์ใหม่ล่าสุด เกมส์ผ่านด่าน Lazerman เป็นเกมส์ใหม่ เกมส์ผ่านด่าน Lazerman สามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ได้ทันที เกมส์ผ่านด่าน Lazerman ร่วมโหวตให้คะแนนเกมส์ฮิต เกมส์ใหม่ เกมส์ผ่านด่าน Lazerman พร้อมแสดงความคิดเห็นเกมส์ใหม่ เกมส์ฮิต เล่นเกมส์ออนไลน์ เกมส์ที่ชื่นชอบได้เลยค

กลับขึ้นด้านบน