Facebook Twitter
gPlus 

เกมส์ผ่านด่าน Final Fantasy Sonic X 6

วิธีเล่น

ฆ่าศัตรูให้ได้และตลุยผ่านด่านไปเรื่อยๆ
ในฉากต่อสู้จะมีท่าในการต่อสู้ต่างๆ แสดงอยู่ให้เลือกจากตัวเลือกชุดนั้นเพื่อกำจัดศัตรู
บางด่านอาจมีการใช้ ปุ่มลูกศร ซ้าย, ขวา, ขึ้น, ลง รวมถึง 'Space Bar'

คะแนน Vote
VOTE เพิ่มคะแนนความสนุกเกมส์นี้ :

เล่นเกมส์ใหม่ล่าสุด เกมส์ผ่านด่าน Final Fantasy Sonic X 6 เป็นเกมส์ใหม่ เกมส์ผ่านด่าน Final Fantasy Sonic X 6 สามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ได้ทันที เกมส์ผ่านด่าน Final Fantasy Sonic X 6 ร่วมโหวตให้คะแนนเกมส์ฮิต เกมส์ใหม่ เกมส์ผ่านด่าน Final Fantasy Sonic X 6 พร้อมแสดงความคิดเห็นเกมส์ใหม่ เกมส์ฮิต เล่นเกมส์ออนไลน์ เกมส์ที่ชื่นชอบได้เลยค

กลับขึ้นด้านบน