Facebook Twitter
gPlus 

เกมส์ผ่านด่าน Deer Bitch

วิธีเล่น

ปล่อยกวางลงจากเครื่องบินให้โดนรถเพื่อทำคะแนน
ปล่อยกวาง กด สเปสบาร์
เมื่อกวางกระทบกับรถแล้วลอยขึ้นให้ กด ปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เพื่อควบคุมทิศทาง

คะแนน Vote
VOTE เพิ่มคะแนนความสนุกเกมส์นี้ :

เล่นเกมส์ใหม่ล่าสุด เกมส์ผ่านด่าน Deer Bitch เป็นเกมส์ใหม่ เกมส์ผ่านด่าน Deer Bitch สามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ได้ทันที เกมส์ผ่านด่าน Deer Bitch ร่วมโหวตให้คะแนนเกมส์ฮิต เกมส์ใหม่ เกมส์ผ่านด่าน Deer Bitch พร้อมแสดงความคิดเห็นเกมส์ใหม่ เกมส์ฮิต เล่นเกมส์ออนไลน์ เกมส์ที่ชื่นชอบได้เลยค

กลับขึ้นด้านบน