Facebook Twitter
gPlus 

เกมส์ต่อสู้ กราดิเอเตอร์

วิธีเล่น

วิธีเล่น

เริ่มเข้าเกมส์ต้องสรางตัวละคร

จากนั้นไปที่ร้านอาวุธกดซื้ออาวุธแล้วออกจากร้าน

ไปที่ร้านขายเกราะซื้อชุดเกราะ

แล้วเลือกที่มุมซ้ายบนจอ  Enter the Arena   เพื่อเข้าไปต่อสู้

ควบคุ้มตัวละครด้วยการเลือกจุดเดิน  หรือ เลือกท่าทางโดยใช้ Mouse ชี้ที่ ๆจะไปหรือท่าทางที่จะทำ

คะแนน Vote
VOTE เพิ่มคะแนนความสนุกเกมส์นี้ :

เล่นเกมส์ใหม่ล่าสุด เกมส์ต่อสู้ กราดิเอเตอร์ เป็นเกมส์ใหม่ เกมส์ต่อสู้ กราดิเอเตอร์ สามารถเล่นเกมส์ออนไลน์ได้ทันที เกมส์ต่อสู้ กราดิเอเตอร์ ร่วมโหวตให้คะแนนเกมส์ฮิต เกมส์ใหม่ เกมส์ต่อสู้ กราดิเอเตอร์ พร้อมแสดงความคิดเห็นเกมส์ใหม่ เกมส์ฮิต เล่นเกมส์ออนไลน์ เกมส์ที่ชื่นชอบได้เลยค

กลับขึ้นด้านบน